Hyresgästföreningen arbetar för allas rätt till ett hem. Bland annat verkar vi för att öka byggtakten på nya hyresrätter och för att hyror ska vara rimliga.

Varje år utsätts ett stort antal kvinnor för våld i nära relationer. Kvinnor som utsätts för våld i hemmet behöver i vissa fall tillgång till ett skyddat boende. Andra gånger räcker en ny egen bostad. Men när drygt 620 000 individer står i bostadskö i Stockholmsregionen är möjligheten att få en bostad liten. Många gånger är tillgången på bostäder det som står i vägen för att bryta sig loss från en dysfunktionell relation.

Kvinnojourer möjliggör för många våldsutsatta kvinnor att åtminstone få ett tillfälligt boende. Stöd gärna exempelvis Alla kvinnors Hus viktiga arbete, skänk en gåva så här i juletid.

Alla Kvinnors Hus är en ideell och partipolitiskt obunden organisation med lång erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta kvinnor och deras barn. De ger samtalsstöd, rådgivning och erbjuder skyddat boende.

Swisha din gåva till 123 900 45 65 eller gå in på www.allakvinnorshus.org/stod-oss