Nu är valet över för denna gången. Vilka styren det kommer att bli i riksdag, kommuner och landsting är fortfarande ovisst. Men det som är klart är att vi har gjort en väldigt bra valkampanj. Vi har alla tillsammans hjälpts åt att säga ”Nej till marknadshyror”. Vi har fått ett stort genomslag,  våra ord och meningar syntes över hela landet.  Jag är säkert på att många fler människor runt om vår region nu vet vad marknadshyror skulle innebära, dels för de själva, men också för samhället. Det är ett gott betyg för allas våra insatser. Men även om valet är över för denna gång, så fortsätter kampen och arbetet för hyresgästen och hyresrättens bästa. Under hösten och vintern fortsätter vi vårt påverkansarbete. Vårt nya fokus kommer nu ligga på att bevara och utveckla kommunernas allmännyttiga bostäder. Under kampanjnamnet ”Sälj inte våra hem” tar vi avstånd från utförsäljningar och ombildningar som skadar hyresrätten. Istället så vill vi att länets kommuner utvecklar sina befintliga allmännyttor och att de kommuner som inte har, skaffar en allmännytta. Vi jobbar även för en regional allmännytta som kan utvecklas utanför kommunernas gränser, där regionen står i fokus för ett hållbart byggande. Återigen, tack för ert stora engagemang, nu växlar vi upp, tillsammans är vi starka.

 

Simon Safari
Ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm