På måndagskvällen hölls en manifestation på Sergels torg i Stockholm mot utförsäljningar och ombildningar av kommunens allmännyttiga bostäder.

Den nya politiskt grönblåa majoriteten (Miljöpartiet och Alliansen) i stadshuset hann knappt bli klar innan det deklarerades att ombildningar i ytterstaden har en hög prioritet. Många har reagerat starkt mot detta beslut. Det råder väldigt stor bostadsbrist i Stockholm, framförallt en stor brist på hyresrätter, som är den boendeform som efterfrågas mest. Att då aktivt ta beslut om att göra om hyresrätter till bostadsrätter är helt fel. Kommunen bör istället satsa på att bygga fler hyresrätter med rimliga hyror som människor har möjlighet att efterfråga. Kommunen har ett bostadsförsörjningsansvar och genom sina allmännyttiga bostadsbolag har de möjlighet att leva upp till detta ansvar och bygga fler hem.

Manifestationen var välbesökt och anordnades av organisationerna Förorten mot våld – FMV och Jagvillhabostad.nu. Flera organisationer och politiska partier deltog. Hyresgästföreningen region Stockholm fanns också på plats och lyfte under kvällen kampanjen; Sälj inte våra hem! Regionordförande, Simon Safari, var även en av talarna.

Budskapet från talen och manifestationen var tydliga:  Allmännyttan ska utvecklas, inte avvecklas. Sälj inte våra hem!

Hyresgästföreningens regionordförande Simon Safari var en av talarna under kvällen