Vad du betalar för vattnet i kranen varierar kraftigt beroende på var i Sverige du bor. Dyraste kommunen i Stockholms län är Norrtälje medan Solna är billigast. Det visar Nils Holgersson-gruppens kartläggning av VA-priserna.

Norrtäljeborna har den dyraste årskostnaden för vatten och avlopp i Stockholms län – knappt 7 700 kronor. Billigast är det i Solna, där kostnaden är drygt 1 600 kronor per år, vilket är lägst i hela landet.

– Vi ser kraftiga prisskillnader på vatten och avlopp mellan kommunerna. Förutsättningarna för kommunerna varierar visserligen, men de stora variationerna är ändå svåra för en enskild konsument att förstå. En liter mjölk kostar lika mycket över hela Sverige medan det är väldigt stora prisskillnader för en liter vatten beroende på var man bor, säger Jennie Wiederholm, ordförande Nils Holgersson-gruppen.

Prisutvecklingen varierar stort över landet. Nils Holgersson-rapporten visar att i 21 kommuner har taxan höjts med över 10 procent det senaste året. Det kan innebära många hundralappars höjning från ett år till ett annat för konsumenterna.

– Vi måste komma bort från ryckigheten i prissättningen. Det behövs en förutsägbarhet från år till år och eventuella höjningar bör göras över tid. Vattenräkningen ska inte behöva komma som en överraskning för de boende, säger Jennie Wiederholm.

Medelpriset för vatten och avlopp i Sverige har ökat med 2,6 procent mellan 2017 och 2018. Sedan 2013 har VA-priset ökat med 15 procent, medan den allmänna prisutvecklingen endast har legat på 3,5 procent.

Klimatförändringarna kommer att föra med sig både fler skyfall med översvämningar och fler fall av akut vattenbrist framöver. Det ställer stora krav på en modernisering och klimatanpassning av Sveriges VA-nät – vilket sannolikt kommer innebära höjda avgifter för hushållen framöver.

– Att VA-taxor ska täcka förbrukning, drift och underhåll är självklart. Och det är viktigt att VA-näten klimatanpassas. Men den stora frågan är hur kostnaderna för klimatanpassning av offentlig infrastruktur ska finansieras. Vi behöver en ordentlig diskussion om hur kostnaden för uppgraderingen av VA-systemen ska fördelas, säger Jennie Wiederholm.

I tabellen nedan rangordnas kommunerna i Stockholms län utifrån VA-taxa på årsbasis för 2018. VA-taxan redovisas enligt en typlägenhet om 67 kvm. Alla uppgifter är inklusive moms.

Rang län Rang riket Kommun 2017 kr/kvm 2018 kr/kvm Förändring 2017/2018 Kostnad kr/lgh o år
1 1 Solna 24,7 24,7 0,0% 1 644
2 2 Stockholm 27,0 28,3 5,1% 1 888
3 3 Huddinge 27,0 28,3 5,1% 1 888
4 5 Lidingö 31,8 31,8 0,0% 2 122
5 6 Danderyd 34,4 35,1 2,0% 2 342
6 8 Botkyrka 36,8 37,5 1,9% 2 501
7 12 Sigtuna 40,1 40,7 1,6% 2 715
8 23 Sundbyberg 35,4 44,6 26,0% 2 975
9 26 Täby 45,3 45,3 0,0% 3 020
10 33 Sollentuna 43,4 46,0 6,0% 3 068
11 35 Järfälla 46,8 46,8 0,0% 3 118
12 36 Upplands-Väsby 45,9 46,8 1,9% 3 119
13 37 Södertälje 55,7 47,0 -15,7% 3 131
14 63 Upplands-Bro 53,5 53,5 0,0% 3 568
15 87 Haninge 51,7 57,9 12,0% 3 859
16 107 Salem 52,5 61,4 16,9% 4 093
17 130 Nykvarn 65,2 65,2 0,0% 4 343
18 163 Nacka 70,8 70,8 0,0% 4 719
19 167 Tyresö 65,2 71,0 8,9% 4 734
20 194 Ekerö 72,6 74,8 3,0% 4 986
21 210 Vallentuna 78,4 78,4 0,0% 5 227
22 243 Värmdö 84,7 88,0 3,9% 5 868
23 249 Nynäshamn 90,0 90,0 0,0% 6 001
24 281 Österåker 95,9 100,7 5,0% 6 714
25 286 Vaxholm 105,4 108,6 3,0% 7 237
26 287 Norrtälje 115,1 115,1 0,0% 7 672

 

Om undersökningen

Sedan år 1996 ger Nils Holgersson-gruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Gruppens medlemmar är Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO.

Jämförelsen av VA-priserna i denna delrapport bygger på Svenskt Vattens taxestatistik för 2018.