Sälj inte våra hem!

Skriv under vår namninsamling för ett slut på utförsäljningar av allmännyttan. Allmännyttan ska bevaras och utvecklas.

Både här och nu, men också på sikt ger allmännyttan kommunerna möjlighet att ta sitt ansvar gällande allas rätt till ett eget hem. Allmännyttan är det enda bostadsbeståndet vi alla är med och styr över. Människors hem ska inte vara spekulationsobjekt, en vara som kan köpas och säljas utan att de som bor där har något att säga till om. Kommunerna har ett bostadsförsörjningsansvar och utan en allmännytta kan detta ansvar bli en mycket dyr affär för kommunen.

Tillsammans står vi upp för allas rätt till ett bra och tryggt hem!

Klicka här för att skriva under och stötta kampanjen!