Över 51 000 färdigställda bostäder – men för vem byggs det?

Enligt ny statistik från SCB färdigställdes 51500 nya bostäder i Sverige under 2017. Detta är den högsta siffran sedan 1992, då det färdigställdes över 57000 bostäder. I förhållandet mellan hyresrätt och bostadsrätt i flerbostadshus så är det jämnt, 51 procent blev bostadsrätter och 49 procent blev hyresrätter under året.

Överlägset flest nya bostadsrätter i Stockholms län

Däremot ser förhållandet annorlunda i landets storstadsregioner. I Malmö färdigställdes fler hyresrätter (59 procent) än bostadsrätter (41 procent) under 2017. I Stockholms län färdigställdes betydligt fler bostadsrätter (70 procent) än hyresrätter (30 procent). Av 15295 nya bostäder i Stockholms län vara bara 3809 hyresrätter. Detta är anmärkningsvärt med tanke på att efterfrågan på just hyresrätter med rimliga hyror är väldigt stor i länet.

Husbygge i Stockholm

Under stora delar av 1990-talet och början 2000-talet sjönk bostadsproduktionen i Sverige till låga nivåer. Bostäder byggdes inte i samspel med att befolkningen ökade, vilket är en kraftigt bidragande orsak till att det är en stor bostadsbrist i nästan samtliga av landets kommuner. Under senare år har kurvan för bostadsbyggande gått upp igen, speciellt för flerbostadshus.

Negativ trend för 2018

Under första kvartalet för 2018 ser vi dock en negativ trend då bostadsbyggandet inte håller samma takt som förra året. 2315 lägenheter har påbörjats i Stockholms län medan samma siffra förra året låg på 4550 lägenheter.

 

 

Samtlig statistik är hämtat från SCB.