Regionstyrelse

//Regionstyrelse
Regionstyrelse 2018-05-03T12:32:52+00:00

Region Stockholms ledning

Regionstyrelsen ansvarar för att genomföra de beslut som fattas av fullmäktige och leder regionens verksamhet mellan dessa.

Regionstyrelsen har även ett särskilt ansvar för

  •  regionens och hyresgästföreningarnas ekonomi och organisationsutbyggnad
  •  tillsyn över hyresgästföreningarnas och de lokala hyresgästföreningarnas verksamhet
  •  tillsyn över regionens expeditionsorganisation.

Regionstyrelsen i region Stockholm

Regionordförande
Simon Safari

Ledamöter i regionstyrelsen

Jaana Andersson
Jonas Carlsson
Carina Cedergren
Tidiane Diao
Marco Espvall
Madelaine Hällgren
Per Jansson
Jörgen Johansson
Katarina Kalavainen
Anders Kotorman
Susanne Sjöblom
Janåke Skoog

Kontakt: regionstyrelsen.stockholm(a)hyresgastforeningen.se