Kurser våren 2019

Kalendariet uppdateras kontinuerligt!

Vid anmälan tillämpas inte “först till kvarn”. Däremot är det viktigt att anmälan har kommit in senast sista anmälningsdatum.
När du mejlar oss: glöm inte att skriva vilken kurs din anmälan gäller.
Vi behöver också veta ditt namn och eventuella matavvikelser eftersom att det oftast bjuds på något att äta på kurserna.
I vissa av kurserna finns det ingen uppgift om anmälan. De är delar av en serie, där anmälan sker inför första tillfället. Det finns alltså inte möjlighet att anmäla sig i efterhand.

GDPR
För att möjliggöra administrationen av våra kurser och dess deltagare behöver vi veta vissa saker om dig. Dock sparar vi inte på mer information än som är absolut nödvändigt för utbildningens utförande. Eftersom utbildningen utförs genom vårt samarbete med ABF innebär det också att dessa uppgifter kommer att behöva delas med dem. När utbildningen är utförd kommer alla dessa uppgifter att raderas i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen

Se gärna till att din e-postadress är uppdaterad hos Hyresgästföreningen så att du inte missar någon kursinbjudan. Kontakta medlemscenter@hyresgastforeningen.se eller ring 0771–443 443.


JANUARI
Hyresjuridik del 3 av 3, hyresförhandlingslagen
Lördag 26/1, kl. 10-16, regionkontoret Globen, Stockholm
Allt du velat veta kring vilka rättsliga principer som reglerar hyresförhandlingen. Hyresförhandlingslagen, förhandlingsordning, förhandlingsöverenskommelse, förhandlingsklausulen och mycket mer.
Kursledare: Marie Ripman och Monicka Sparrman
Målgrupp: Förtroendevalda i förening på kommun/stadsdelsnivå.

FEBRUARI
Mötesteknik
Lördag 9/2, kl. 09-15, regionkontoret Globen, Stockholm
Varmt välkommen att lära dig om hur mötestekniken är uppbyggd. Ta även del av diskussioner om hur man kan gå till beslut när det finns fem olika förslag. Vi vänder och vrider också på begreppet demokrati och diskuterar dess innebörd i mötessituationer.
Kursledare: Anders Öhrling
Målgrupp: Förtroendevalda på alla nivåer
Anmälan: Senast torsdag 17 januari till bildning@hyresgastforeningen.se

Kommunikationsträff 1, Modern kommunikation och varumärke
Måndag 11/2, kl. 18- 20 regionkontoret Globen, Stockholm
Hur samlar vi krafterna för att påverka, kommunicera och informera för att lyfta boendefrågorna på ett effektivt sätt?
Kursledare: Jonas Lundborg och Elisabeth Hammarberg
Målgrupp: Förtroendevalda kommunikations- och webbansvariga på alla nivåer
Anmälan: Senast måndag 21 januari till bildning@hyresgastforeningen.se

Konfliktlösning i praktiken
Måndag 18/2, kl. 18-20.30, regionkontoret Globen, Stockholm
Workshop; konfliktlösning i praktiken, med syfte att öva på att hantera besvärliga situationer och personer utifrån dig själv. Konkreta och konstruktiva verktyg och metoder för komma vidare.
Kursledare: Frida Skarin, doktorand i psykologi vid Karlstads universitet. Tidigare arbetade hon som polis och lärare i mental träning och konflikthantering vid Polishögskolan.
Målgrupp: Förtroendevalda på alla nivåer
Anmälan: Senast måndag 28 januari till bildning@hyresgastforeningen.se

Bildningsträff 1
Torsdag 21/2, kl. 18-20, regionkontoret Globen, Stockholm
Aktuella frågor och diskussioner
Kursledare: Emilia Lindgren och Carin Lätth
Målgrupp: Bildningsansvariga i förening på kommun/stadsdelsnivå
Anmälan: Senast torsdag 31 januari till bildning@hyresgastforeningen.se

Påverka genom remiss
Lördag 16/2, kl. 9.30-12.00, Huddinge
Vi pratar om vad systemet med remisser innebär, hur vi hanterar det i Stockholm samt hur remissvar kan utformas så att våra möjligheter att påverka ökar. Vi går även igenom praktiska frågor som innehåll, disposition och språk m.m.
Kursledare: Henrik Ludvigsson
Målgrupp: Remissansvariga i förening på kommun/stadsdelsnivå samt förtroendevalda på alla nivåer som är intresserade av hur remissvar kan användas som politiskt påverkansmedel, oavsett var du bor.
Anmälan: Senast torsdag 24 januari till bildning@hyresgastforeningen.se

MARS
Ambassadörs- och retorikkurs
Tisdag 12/3, kl. 18.00-20.30, regionkontoret Globen, Stockholm
Delta i kvällens workshop och lär dig argumentera för Hyresgästföreningen i olika sociala sammanhang. Få förmågan att bemöta kritiker och lär dig samtidigt mer om organisationen. Kvällen bjuder på rollspel samt både teoretiska och praktiska verktyg att använda för att inspirera bland annat grannskapet till engagemang.
Kursledare: Tim Ackevald och Björn Andersson
Målgrupp: Medlemmar och förtroendevalda
Anmälan: Senast torsdag 21 februari till bildning@hyresgastforeningen.se

APRIL
Kommunikationsträff 2, Digital eller traditionell kommunikation?
Måndag 1/4, kl. 18 – 20 regionkontoret Globen, Stockholm
Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, nyhetsbrev, hemsida, blogg, flyers, affischer och tidningar – Vad gör vi?
Kursledare: Salan Ahlgren och Emelie Gårdeler
Målgrupp: Förtroendevalda kommunikations- och webbansvariga på alla nivåer
Anmälan: Senast måndag 11 mars till bildning@hyresgastforeningen.se

Introduktionsutbildning för lokala Hyresgästföreningar
Lördag 13/4, kl. 9.30- 16.00, Älvsjö
Varmt välkommen till en dag av föreläsning, gruppövning och inspirerande erfarenhetsutbyte där vi pratar vi om Hyresgästföreningen som organisation: vår vision och hur vi är organiserade. Vi går igenom villkoren för fritidslokaler, våra etiska regler och viktiga händelser som lokala Hyresgästföreningar ska hålla koll på under året. På eftermiddagen diskuterar vi verksamhetsfrågorna boinflytande, förhandling, juridik och bostadspolitik.
Kursledare: Emilia Lindgren, Jan-Åke Skoog, Kristina Öberg och Terese Lindhult
Målgrupp: Nyvalda förtroendevalda i lokala Hyresgästföreningar samt du som inte tidigare gått kursen.
Anmälan: Senast fredag 22 mars till bildning@hyresgastforeningen.se

Informationskväll för nya fullmäktigeledamöter
Måndag 15/4, kl. 18-20, regionkontoret Globen, Stockholm
Du som är nyvald till regionens fullmäktige hälsas välkommen till en informationskväll om fullmäktige. Vi berättar om vilka beslut som ska fattas där, vad ditt uppdrag innebär, hur ett fullmäktige genomförs samt vilka regler och mötesteknik som används. Du kommer också få möjlighet att ställa frågor.
Kursledare: Christer Hedberg och Kerstin Krebs, som båda har lång erfarenhet som mötesordförande, mötessekreterare och föreningsarbete, samt är väl insatta i Hyresgästföreningen, kommer att dela med sig av sina kunskaper om hur ett fullmäktige går till och vad det innebär att vara ledamot.
Målgrupp: Nyvalda fullmäktigeledamöter
Anmälan: Senast måndag 1 april till bildning@hyresgastforeningen.se

Upprustningsseminarium 1, Beslut, strategier och rutiner
Tisdag 23/4, kl. 18-20, regionkontoret Globen, Stockholm
Första delen av seminarieserien om upprustning. Vi talar om hållbar utveckling, Hyresgästföreningens nationella strategi för ombyggnad, fullmäktigebeslut och slutligen hur vi i region Stockholm arbetar praktiskt med upprustning.
Kursledare: Jonas Lundborg och Björn Raemklang
Målgrupp: Förtroendevalda som arbetar med upprustning
Anmälan: Obs! Anmälan gäller för årets samtliga tillfällen av seminarieserien, både vårens och höstens. Om du tidigare har genomfört något av seminarierna anger du detta vid anmälan.
Anmälan till seminarieserien görs senast 1 april till bildning@hyresgastforeningen.se
Höstens tillfällen: 29 aug- besiktning av lägenheter och fastigheter, 7 sept- medskapande förhållningssätt, 8 okt- varsam upprustning i praktiken, 22 okt- förhandling/samråd/upprustningsansvarig.

Rättigheter och Skyldigheter som hyresgäst– uppskjuten till hösten -19

MAJ
Introduktionsutbildning för lokala Hyresgästföreningar
Lördag 4/5, kl. 9.30-16.00, City
Varmt välkommen till en dag av föreläsning, gruppövning och inspirerande erfarenhetsutbyte där vi pratar vi om Hyresgästföreningen som organisation: vår vision och hur vi är organiserade. Vi går igenom villkoren för fritidslokaler, våra etiska regler och viktiga händelser som lokala Hyresgästföreningar ska hålla koll på under året. På eftermiddagen diskuterar vi verksamhetsfrågorna boinflytande, förhandling, juridik och bostadspolitik.
Kursledare: Arijana Marjanovic, Carin Lätth, Pierre Åneby och Simon Safari
Målgrupp: Nyvalda förtroendevalda i lokala Hyresgästföreningar samt du som inte tidigare gått kursen.
Anmälan: Senast fredag 22 mars till bildning@hyresgastforeningen.se

Upprustningsseminarium 2, Lagen
Onsdag 8/5, kl. 18-20, regionkontoret Globen, Stockholm
Genomgång av förarbeten gällande inflytande vid upprustning. Lagregler för tillstånd för åtgärder och hyressättning efter upprustning. Hyresnämndens intresseavvägning och intressanta rättsfall.
Kursledare: Hyresgästföreningens förhandlingsjurister
Målgrupp: Förtroendevalda som arbetar med upprustning

Remisskurs
Tisdag 7/5, kl. 18-20.30 Norrmalm
Vi pratar om vad systemet med remisser innebär, hur vi hanterar det i Stockholm samt hur remissvar kan utformas så att våra möjligheter att påverka ökar. Vi går även igenom praktiska frågor som innehåll, disposition och språk m.m.
Kursledare: Henrik Ludvigsson
Målgrupp: Remissansvariga i förening på kommun/stadsdelsnivå samt förtroendevalda på alla nivåer som är intresserade av hur remissvar kan användas som politiskt påverkansmedel, oavsett var du bor.
Anmälan: Senast måndag 15 april till bildning@hyresgastforeningen.se

Ansvar och roller i en styrelse (tidigare funktionsutbildning)
Lördag 18/5, kl. 09.30-16, City
I samarbete med ABF genomför vi en funktionsutbildning. Vi går igenom vad styrelsens roll är och funktionerna: ordförande, ledamot, sekreterare och kassör. Vi diskuterar hur demokratiska möten genomförs. Vissa delar av dagen genomförs i stor grupp men ni får också arbeta i mindre grupper utifrån den funktion du har i din lokala hyresgästförening.
Kursledare: Carin Lätth
Målgrupp: Nyvalda förtroendevalda i lokala Hyresgästföreningar samt du som inte tidigare gått kursen.
Anmälan: Senast fredag 26 april till bildning@hyresgastforeningen.se

Upprustningsseminarium 3, Byggnormer och fastighetsteknik
Lördag 25/5, kl. 10-15, regionkontoret Globen, Stockholm
Vilka regler gäller vid ombyggnad? Planeringsprocessen, ombyggnadsprocessen. Installationsteknik, värme, ventilation, VA, kall- och varmvattensinstallationer och hållbar utveckling.
Kursledare: Göran Werner
Målgrupp: Förtroendevalda som arbetar med upprustning

Kassörskurs
Tisdag 28/5, kl. 18.30-20, regionkontoret Globen, Stockholm
Syftet med kursen är att få grundläggande kunskaper om bokföring och ekonomi utifrån ditt uppdrag som förtroendevald kassör. Vi kommer bland annat att gå igenom enklare bokföring, bokslut och revision.
Kursledare: Jeanette Hörner och Susanne Hjertén
Målgrupp: Kassörer i Lokala Hyresgästföreningar
Anmälan: Senast tisdag 7 maj till bildning@hyresgastforeningen.se

JUNI
Introduktion för nyvalda i föreningsstyrelse kommun/stadsdelsnivå
Tisdag 4/6, kl. 18-20.30, regionkontoret Globen, Stockholm
Välkommen till en utbildning för dig som är ny, alternativt behöver fylla på dina kunskaper, som ledamot i föreningsstyrelsen. Utbildningen ger grundläggande kunskap om föreningsstyrelsens uppdrag och Hyresgästföreningens idé.
Kursledare: Kristina Öberg och Pierre Åneby
Målgrupp: Nyvalda förtroendevalda på föreningsnivå kommun/stadsdelsnivå
Anmälan: Senast tisdag 14 maj till bildning@hyresgastforeningen.se>

KURSER VID FÖRFRÅGAN
Följande kurser går att boka in från regionkontoret. Hör av er till oss så att vi kan komma överens om ett datum då vi kan komma ut och hålla kurs för er.

Hyresjuridik för föreningsstyrelser på kommun/stadsdelsnivå
Behöver er styrelse en hyresjuridisk genomgång? Gå gärna ihop med några andra föreningsstyrelser och hör av er till oss så kommer vi ut och håller en tvåtimmars kurs på temat hyresavtal och hyresbetalning, rättigheter och skyldigheter.
Föreläsare: Torbjörn Larsson och Göran Walldin, jurister på Hyresgästföreningen
Målgrupp: Hyresgästföreningar på kommun/stadsdelsnivå
Kontaktperson: Torbjörn Larsson, torbjorn.larsson@hyresgastforeningen.se

Rättigheter och Skyldigheter som hyresgäst
Vi hanterar frågeställningar om hyresgästers boendevillkor både på individnivå och i ett större perspektiv. Genom att diskutera dessa frågor i bostadsområdet ökar också kännedomen om rådande villkor för hyresgästers rättigheter och skyldigheter.
Kontaktperson: Carin Lätth, carin.latth@hyresgastforeningen.se
Målgrupp: Medlemmar och förtroendevalda

Hyresvärdars skyldigheter
Vill din styrelse och kanske grannförening anordna en medlemskväll på temat hyresvärdars skyldigheter? Allt ni behöver göra är att ordna lokal och deltagare så kommer vi ut och föreläser. Vilka krav kan hyresgäster ställa på hyresvärden, vad kan hända om de inte uppfylls och hur kan du se att det fungerar? Förutom hyreslagen finns ett stort antal lagar som ska skydda hyresgäster mot olyckor, ohälsa och otrygghet. Det är obligatoriska uppgifter som hyresgäster betalar hyra för, men inte alltid får; självklarheter som frisk luft, varmt vatten, radon- och bullerfritt samt säkra hissar och lekplatser. Under en föreläsning på cirka två timmar berättar vi hur boendemiljön kan förbättras, både genom eget agerande och tillsammans med dina grannar.
Föreläsare: Bengt Öhman, jurist på Hyresgästföreningen, och Cecilia Landmark, tidigare journalist på Hem och Hyra och numera verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen.
Målgrupp: Hyresgästföreningar och Lokala Hyresgästföreningar
Kontaktperson: Cecilia Landmark, cecilia.landmark@hyresgastforeningen.se

Ambassadörs- och retorikkurs
Delta i kvällens workshop och lär dig argumentera för Hyresgästföreningen i olika sociala sammanhang. Få förmågan att bemöta kritiker och lär dig samtidigt mer om organisationen. Kvällen bjuder på rollspel samt både teoretiska och praktiska verktyg att använda för att inspirera bland annat grannskapet till engagemang.
Kursledare: Tim Ackevald och Björn Andersson
Målgrupp: Medlemmar och förtroendevalda samt personal
Kontaktperson: Tim Ackevald, tim.ackevald@hyresgastforeningen.se

FLEXUTBILDNINGAR
Uppkommer det något ni vill lära er i föreningen som inte finns med i kalendariet? Då finns det möjlighet att kontakta oss för det vi kallar flexutbildningar. Här är några exempel:
-Nya medlemmar behöver en introduktionskurs
-Bostadsområdet står inför en ombyggnation och hyresgästerna vill lära sig mer om upprustningar.
-Flera föreningar går ihop för att erbjuda sina förtroendevalda en utbildning i till exempel bostadspolitik eller mångfaldsarbete.
-Några nybildade lokala hyresgästföreningar har behov av en första styrelseutbildning.

Om du inte kan komma!
Ditt deltagande i våra kurser bekostas av allas våra medlemsavgifter och de pengarna vill vi använda på bästa möjliga sätt. Om vi får din avbokning i tid hinner vi avboka eventuell mat och slipper därmed onödiga kostnader. Om kursen är full kan vi också hinna ringa in andra deltagare från väntelistan.
För att avboka mejlar du bildning@hyresgastforeningen.se eller lämnar meddelande till Bildning på 010-459 19 19. Om du behöver lämna återbud samma dag, hör av dig till kursledaren vars kontaktuppgifter du får i bekräftelsen på din anmälan.