Kurser hösten 2019

Hej och varmt välkommen till höstens kursprogram!
I år fokuserar vi extra på att öka. Vi är redan en av de största folkrörelserna i Sverige men vi vill bli ännu större, bredare och starkare! Då behöver vi söka upp nya potentiella medlemmar, backa upp de medlemmar som vill bli aktiva och öppna upp för nya förtroendevalda. Målet är att senast 2027 ska 51% av landets hyresgäster vara medlemmar i Hyresgästföreningen och av de ska 22 000 vara förtroendevalda eller aktiva på något sätt. Här kan vi alla hjälpa till!
Därför vill jag tipsa extra om vår ambassadörs- och retorikkurs. Här får du lära dig att tala om Hyresgästföreningen på ett nytt sätt och använda samtalet för att engagera någon att bli medlem eller fördjupa sitt befintliga medlemskap som förtroendevald. Du och din styrelse får också tips om hur ni kan lägga upp en plan för just ert område.
Kursen kan hållas på förfrågan och vi gör det gärna tillsammans med er förtroendevalda. Hör av dig om du är intresserad av att anordna kursen i ditt område!

Jag önskar er alla en lärorik höst med oss i Hyresgästföreningen och att du hittar något i kurskatalogen som passar just dina behov och intressen. Hör gärna av dig om du har förslag, idéer eller tankar inför vårens kursprogram!

Obs! Kurskalendariet här på webben uppdateras löpande. Om du ser någon skillnad mellan den tryckta katalogen och webben så är det webben som gäller.

Emilia Lindgren, bildningsstrateg
emilia.lindgren@hyresgastforeningen.se


Vi vill gärna bli fler kursledare!
För att kunna nå ut till fler och sprida våra frågor behöver vi vara många. Är du redan aktiv eller är du intresserad av att, själv, tillsammans med andra eller med regionkontorets stöd, börja hålla utbildningar i ditt föreningsområde? I höst erbjuder vi en utbildning för utbildare med Lotta Strinnholm som höll förra årets populära kurs i mötesteknik. Under dagen kommer du att erbjudas metoder, teknik och material för att planera och hålla din första utbildning.


Allmän information
Vid anmälan tillämpas inte “först till kvarn”. Däremot är det viktigt att anmälan har kommit in senast sista anmälningsdatum.
När du mejlar oss: glöm inte att skriva vilken kurs din anmälan gäller.
Vi behöver också veta ditt namn och eventuella matavvikelser eftersom att det oftast bjuds på något att äta på kurserna.
I vissa av kurserna finns det ingen uppgift om anmälan. De är delar av en serie, där anmälan sker inför första tillfället. Det finns alltså inte möjlighet att anmäla sig i efterhand.

GDPR
För att möjliggöra administrationen av våra kurser och dess deltagare behöver vi veta vissa saker om dig. Dock sparar vi inte på mer information än som är absolut nödvändigt för utbildningens utförande. Eftersom utbildningen utförs genom vårt samarbete med ABF innebär det också att dessa uppgifter kommer att behöva delas med dem. När utbildningen är utförd kommer alla dessa uppgifter att raderas i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen

Se gärna till att din e-postadress är uppdaterad hos Hyresgästföreningen så att du inte missar någon kursinbjudan. Kontakta medlemscenter@hyresgastforeningen.se eller ring 0771–443 443.


AUGUSTI

Ambassadörs- och retorikkurs
Onsdag 28 aug. 18.00-20.00.
Regionkontoret Globen, Stockholm
En workshop där du får lära dig att argumentera för Hyresgästföreningen i olika sociala sammanhang. Få förmågan att bemöta kritiker och lär dig samtidigt mer om organisationen. Kvällen bjuder på rollspel samt både teoretiska och praktiska verktyg att använda för att inspirera grannskapet till engagemang, engagera någon att bli medlem eller fördjupa sitt befintliga medlemskap som förtroendevald. Du och din styrelse får också tips om hur ni kan lägga upp en plan för just ert område.
Kursledare: Tim Ackevald och Björn Andersson
Målgrupp: Medlemmar och förtroendevalda
Anmälan: Senast 14 augusti till bildning@hyresgastforeningen.se  OBS! De som var antagna till den inställda kursen 12 mars kommer att ha förtur vid anmälan.

Upprustningsseminarium 4, besiktning av lägenheter och fastigheter
Torsdag 29 aug. 18.00-20.00
Regionkontoret Globen, Stockholm
-Metodiken vid en besiktning.
-Kort förklaring av den juridiska bakgrunden.
-Praktiska tips och konkreta hjälpmedel.
Kursledare: Sandra Appelgren och Anette Trossö
Målgrupp: Förtroendevalda som arbetar med upprustning
Anmälan: Seminariet är en del av en serie och anmälan skedde inför första tillfället 23 april

SEPTEMBER

Upprustning utan samråd, träff 1
Onsdag 4 september kl. 18.00 – 20.00
Regionkontoret, Globen Stockholm
Vi vill ha samråd och inflytande vid upprustningar, men alla hyresvärdar samråder inte. Vi går igenom våra rutiner vid upprustningar och exempel på hur det kan se ut när hyresvärden inte vill samråda eller ha dialog med hyresgästerna eller utsätter dem för olika härskartekniker.
Kursledare: Kerstin Krebs
Målgrupp: Förtroendevalda som arbetar med upprustning
Anmälan: Senast 21 augusti till kerstin.krebs@hyresgastforeningen.se
Upprustning utan samråd, tre sammanhängande seminariekvällar om upprustning där hyresvärden inte vill samråda. De tre kvällarna hänger ihop och det är en fördel att kunna delta vid samtliga tillfällen.

Upprustningsseminarium 5, medskapande förhållningssätt
Lördag 7 sept. 10.00-15.00
Regionkontoret, Globen Stockholm
Varför är det angeläget att arbeta mer konsultativt i samband med upprustningar?
Konsultativt/medskapande förhållningssätt. Fyra praktiker.
Kursledare: Alexis Wicklin, Friends Agenda
Målgrupp: Förtroendevalda som arbetar med upprustning
Anmälan: Seminariet är en del av en serie och anmälan skedde inför första tillfället 23 april.

Zombieöverlevnad
Tisdag 17 sept. 18.00-20.00
Regionkontoret, Globen Stockholm
Varför är apokalypsen så populär just nu och hur beter vi oss vid kriser och katastrofer?  Vad är det som gör att vissa människor klarar katastrofer bättre än andra? Tips på vad du kan göra för att förbereda dig och hur du kan samarbeta med dina grannar.
Kursledare: Herman Geijer, zombieöverlevnadsexpert som har skrivit flera böcker om överlevnad och katastrofberedskap
Målgrupp: Medlemmar och förtroendevalda i Hyresgästföreningen
Anmälan: Senast 30 augusti till bildning@hyresgastforeningen.se

Upprustning utan samråd, träff 2
Onsdag 18 september kl. 18.00 – 20.00
Regionkontoret, Globen Stockholm
Vi ägnar träffen framförallt åt grupparbete omkring några exempel på hur det kan se ut när hyresvärden vill genomdriva upprustningsåtgärder utan dialog. Vi diskuterar och sammanfattar arbetet i grupperna och tittar även på hur vi kan använda oss av media för att opinionsbilda.
Kursledare: Kerstin Krebs
Målgrupp: Förtroendevalda som arbetar med upprustning
Anmälan: senast 4 september till kerstin.krebs@hyresgastforeningen.se
Upprustning utan samråd, tre sammanhängande seminariekvällar om upprustning där hyresvärden inte vill samråda. De tre kvällarna hänger ihop och det är en fördel att kunna delta vid samtliga tillfällen.

Bildningsträff 2
Torsdag 19 sept. 18.00-20.00
Regionkontoret, Globen Stockholm
Aktuella frågor och diskussioner
Kursledare: Emilia Lindgren
Målgrupp: Bildningsansvariga i förening på kommun/stadsdelsnivå
Anmälan: Senast 4 september  till bildning@hyresgastforeningen.se

Studieträff hos ABF Stockholm!
Onsdag 25 sept. 17.30-20.00
ABF-huset, Sveavägen 41
Välkomna till en kväll om engagemang genom studier och kultur! Vill ni få inspiration till rolig och engagerande lokal verksamhet som kan leda till fler medlemmar och aktiva?
Vi delar med oss av goda exempel på lokala studiecirklar och kulturevenemang som du och din lokala hyresgästförening kan genomföra och informerar om vilket stöd ni kan få av ABF Stockholm. Har ni egna exempel eller förslag på verksamhet? Under kvällen blir det även tillfälle att utbyta tankar och idéer med varandra.
Målgrupp: Träffen vänder sig till dig som är förtroendevald inom Hyresgästföreningen eller vill arrangera studiecirklar eller kulturverksamhet i din lokala hyresgästförening.
Anmälan: Senast 18 september till medlem.stockholm@abf.se och ange gärna vilken förening eller lokal förening du tillhör.

OKTOBER

Upprustning utan samråd, träff 3
Onsdag 2 oktober kl. 18.00 – 20.00
Regionkontoret, Globen Stockholm
Vi diskuterar härskartekniker och hur man som hyresgäst kan möta dem.
Kursledare: Kvällen leds av Dominika Polanska, Institutet för Bostads- och Urbanforskning, Uppsala universitet, utifrån boken ”Renovräkt!” som hon är en av författarna till.
Målgrupp: förtroendevalda upprustningsansvariga
Anmälan: senast 18 september till kerstin.krebs@hyresgastforeningen.se
Upprustning utan samråd, tre sammanhängande seminariekvällar om upprustning där hyresvärden inte vill samråda. De tre kvällarna hänger ihop och det är en fördel att kunna delta vid samtliga tillfällen.

VIP- valberedare i praktiken, träff 2
Måndag 7 okt. 18.00-20.00
På allmän förfrågan bjuder nu valberedningen i Hyresgästföreningen region Stockholm in till en fortsättningsträff om vårt viktiga valberedningsuppdrag. På vårträffen diskuterade vi bland annat Hyresgästföreningens valberedningsstrategi och arbetsordning samt hur valberedningsårets arbete kan läggas upp. Den här gången blir fokus att knyta ihop säcken. Hur intervjuar vi kandidater och vad ska vi tänka på när vi lägger styrelsepusslet? Och hur förbereder vi i valberedningen oss inför årsmötet?  Även valberedare som inte deltog i första träffen är välkomna.
Kursledare: Valberedningen region Stockholm
Målgrupp: Valberedare på föreningsnivå i kommun/stadsdel
Anmälan: Senast 18 september till bildning@hyresgastforeningen.se

Upprustningsseminarium 6, varsam upprustning i praktiken
Tisdag 8 okt. 18.00-20.00
Regionkontoret, Globen Stockholm
Upprustning av miljonprogrammet – möjligheter och utmaningar.
-Former för dialog
-Kulturhistoriska värden och hållbarhet. Vilka alternativ finns till att riva ut allt?
-Finns det konflikter mellan regelverk gällande boendemiljö och målet att upprusta varsamt?
-Erfarenheter från hyresnämnden
Kursledare: Ola Broms från Spridd arkitekter
Målgrupp: Förtroendevalda som arbetar med upprustning
Anmälan: Seminariet är en del av en serie och anmälan skedde inför första tillfället 23 april.

Ny som utbildare (tidigare benämnd pedagogik för kursledare, grundkurs)
Onsdag 9 okt. 09.00-15.00
Regionkontoret, Globen Stockholm
Att utbilda andra är både roligt och utvecklande- men hur gör man för att nå ut med sitt budskap? I denna grundkurs får du bekanta dig med olika metoder, teknik, material och övningar som hjälper dig att planera, genomföra och utvärdera din första utbildning. Den här kursen lämpar sig både för dig som redan är aktiv och för dig som är intresserad av att börja utbilda inom Hyresgästföreningens frågor.
Kursledare: Lotta Strinnholm från Spontana som har lång erfarenhet av att utbilda, bland annat på Yrkeshögskolan.
Målgrupp: Förtroendevalda på föreningsnivå på kommun/stadsdel samt anställda
Anmälan: Senast 20 september till bildning@hyresgastforeningen.se

Ny som utbildare (tidigare benämnd pedagogik för kursledare, grundkurs)
Lördag 19 okt. 10.00-16.00
Regionkontoret, Globen Stockholm
Att utbilda andra är både roligt och utvecklande- men hur gör man för att nå ut med sitt budskap? I denna grundkurs får du bekanta dig med olika metoder, teknik, material och övningar som hjälper dig att planera, genomföra och utvärdera din första utbildning. Den här kursen lämpar sig både för dig som redan är aktiv och för dig som är intresserad av att börja utbilda inom Hyresgästföreningens frågor.
Kursledare: Lotta Strinnholm från Spontana som har lång erfarenhet av att utbilda, bland annat på Yrkeshögskolan.
Målgrupp: Förtroendevalda i förening på kommun/stadsdelsnivå samt anställda
Anmälan: Senast 20 september till bildning@hyresgastforeningen.se

Upprustningsseminarium 7, förhandling, samråd, rollen som upprustningsansvarig
Tisdag 22 okt. 18.00-20.00
Regionkontoret, Globen Stockholm
-Vad är det som egentligen påverkar hyran?
-Underhåll, standardförbättrande/höjande åtgärder som påverkar hyran
-Hur går samråd till?
-Hur ska man bilda, stödja samrådsgrupper och nätverk?
-Upprustningsansvarigas roll
Kursledare: Personal från förhandling och team upprustning samt förtroendevald upprustningsansvarig
Målgrupp: Förtroendevalda som arbetar med upprustning
Anmälan: Seminariet är en del av en serie och anmälan skedde inför första tillfället 23 april.

Hyresjuridik del 1 av 3
Lördag och söndag 26 – 27 okt. 09.30-16.00
Regionkontoret, Globen Stockholm
Hyresavtalet och hyresbetalningen, hyresgästens rättigheter och skyldigheter, överlåtelser, byten och andrahandsuthyrning.
Kursledare: Johan Essén och Mikael Areskog
Målgrupp: Förtroendevalda på föreningsnivå kommun/stadsdel
Anmälan: Obs! Anmälan gäller samtliga tre tillfällen (26-27 okt, 23-24 nov och 18 jan). Om du sedan tidigare har genomfört något av passen är det viktigt att du anger detta vid anmälan. Anmälan sker senast 7 oktober till bildning@hyresgastforeningen.se

NOVEMBER

Rättigheter och skyldigheter i hyresrätt
Tisdag 5 nov. 18.00-20.00
Regionkontoret, Globen Stockholm
Vad kan jag kräva av min hyresvärd och vad förväntas av mig som hyresgäst? Under kvällen diskuterar vi rättigheter och skyldigheter utifrån några av de vanligast förekommande frågorna till region Stockholms juridiska enhet. Några exempel: brister i boendet, hyresavtal, lägenhetsbyte, störningar, andrahandsuthyrning och miljökrav.
Kursledare: Cecilia Landmark, Sandra Appelgren och Emilia Lindgren
Målgrupp: Medlemmar i Hyresgästföreningen
Anmälan: Senast 16 oktober till bildning@hyresgastforeningen.se

Kurs för lokalansvariga
Tisdag 14 nov. 18.00-20.00, Obs! Ändrat datum
Regionkontoret, Globen Stockholm
Praktiska frågor som bokningar, uthyrning, depositionsavgift och nycklar till lokalen, försäkringar och mycket mer. Men även hur vi på bästa sätt kan använda våra hyresgästlokaler som verktyg för att förverkliga framtidsprogrammet.
Kursledare: Terese Lindhult och Pierre Åneby
Målgrupp: Lokalansvariga förtroendevalda i lokala Hyresgästföreningar
Anmälan: Senast 23 oktober till bildning@hyresgastforeningen.se

Kassörskurs, träff 2
Torsdag 21 nov. 18.00-20.00
Regionkontoret, Globen Stockholm
Syftet med kursen är att få grundläggande kunskaper om bokföring och ekonomi utifrån ditt uppdrag som förtroendevald kassör. Vi kommer bland annat att gå igenom enklare bokföring bokslut och revision. Kursen är en fortsättning på träff 1 som gick i våras, men även om du inte kunde komma då är du välkommen nu.
Kursledare: Jeanette Hörner, redovisningsansvarig region Stockholm
Målgrupp: Kassörer i lokala Hyresgästföreningar
Anmälan: Senast 4 november till bildning@hyresgastforeningen.se

Hyresjuridik del 2 av 3
Lördag och söndag 23–24 nov. 09.30-16.00
Regionkontoret, Globen Stockholm
Prövningsinstanser, förverkande och förlängning av hyresavtal, preskription och andra särskilda bestämmelser, sambolagen och lagen om uthyrning av egen bostad
Kursledare: Emma Benghtsson och Hana Kouch
Målgrupp: Förtroendevalda på föreningsnivå Kommun/stadsdel
Anmälan: Obs! Anmälan gäller samtliga tre tillfällen (26-27 okt, 23-24 nov och 18 jan). Om du sedan tidigare har genomfört något av passen är det viktigt att du anger detta vid anmälan. Anmälan sker senast 7 oktober till bildning@hyresgastforeningen.se

Samråd enligt boinflytandeavtal
Lördag 30 nov. 10.00-16.00
Lokal i city
Syftet med kursen är att stärka lokala hyresgästföreningar som genomför samråd utifrån boinflytandeavtal med sin hyresvärd. Kursen tar upp syftet med lokala samråd, boinflytandeavtalets innehåll och enkel förhandlingsteknik. Observera att kursen inte tar upp samråd vid upprustning.
Kursledare: Kerstin Krebs och Hanne Nordqvist
Målgrupp: Förtroendevalda i lokala Hyresgästföreningar som bor hos en hyresvärd med boinflytandeavtal.
Anmälan: Senast 7 november till bildning@hyresgastforeningen.se

DECEMBER

Revisorsträff
Tisdag 3 dec. 18.00-20.00
Regionkontoret, Globen Stockholm
Syftet med träffen är att du som revisor skall känna dig säker i din roll och ha tillräckliga kunskaper för att utföra ditt uppdrag på ett bra sätt. Du får möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med andra revisorer.
Kursledare: Representanter från EY, regionens revisor samt Jeanette Hörner, redovisningsansvarig
Målgrupp: Ordinarie revisorer och ersättare i Lokal Hyresgästförening och förening på kommun/stadsdelsnivå
Anmälan: Senast 14 november till bildning@hyresgastforeningen.se

Bildningsträff 3
Onsdag, 4 dec. 18.00-20.00
Regionkontoret, Globen Stockholm
Aktuella frågor och diskussioner
Kursledare: Emilia Lindgren
Målgrupp: Bildningsansvariga i förening på kommun/stadsdelsnivå
Anmälan: Senast 15 november till bildning@hyresgastforeningen.se

JANUARI

Hyresjuridik, del 3 av 3
Lördag 18 jan. 09.30-16.00
Regionkontoret, Globen-Stockholm
Allt du velat veta kring vilka rättsliga principer som reglerar hyresförhandlingen. Hyresförhandlingslagen, förhandlingsordning, förhandlingsöverenskommelse, förhandlingsklausulen och mycket mer.
Kursledare: Monicka Sparrman
Målgrupp: Fötroendevalda på föreningsnivå kommun/stadsdel
Anmälan: Obs! Anmälan gäller samtliga tre tillfällen (26-27 okt, 23-24 nov och 18 jan). Om du sedan tidigare har genomfört något av passen är det viktigt att du anger detta vid anmälan. Anmälan sker senast 7 oktober till bildning@hyresgastforeningen.se

KURSER VID FÖRFRÅGAN
Följande kurser går att boka in från regionkontoret. Hör av er till oss så att vi kan komma överens om ett datum då vi kan komma ut och hålla kurs för eller tillsammans med er.

Rättigheter och Skyldigheter som hyresgäst
Vad kan jag kräva av mig min hyresvärd och vad förväntas av mig som hyresgäst? Under kvällen diskuterar vi rättigheter och skyldigheter utifrån några av de vanligast förekommande frågorna till region Stockholms juridiska enhet. Några exempel: brister i boendet, hyresavtal, lägenhetsbyte, störningar, andrahandsuthyrning och miljökrav.
Kursledare: Cecilia Landmark, Sandra Appelgren och Emilia Lindgren
Målgrupp: Medlemmar och förtroendevalda i Hyresgästföreningen
Kontaktperson: Emilia Lindgren, emilia.lindgren@hyresgastforeningen.se

Hyresvärdars skyldigheter
Vill din styrelse och kanske grannförening anordna en medlemskväll på temat hyresvärdars skyldigheter? Allt ni behöver göra är att ordna lokal och deltagare så kommer vi ut och föreläser. Vilka krav kan hyresgäster ställa på hyresvärden, vad kan hända om de inte uppfylls och hur kan du se att det fungerar? Förutom hyreslagen finns ett stort antal lagar som ska skydda hyresgäster mot olyckor, ohälsa och otrygghet. Det är obligatoriska uppgifter som hyresgäster betalar hyra för, men inte alltid får; självklarheter som frisk luft, varmt vatten, radon- och bullerfritt samt säkra hissar och lekplatser. Under en föreläsning på cirka två timmar berättar vi hur boendemiljön kan förbättras, både genom eget agerande och tillsammans med dina grannar.
Kursledare: Bengt Öhman, jurist på Hyresgästföreningen, och Cecilia Landmark, tidigare journalist på Hem och Hyra och numera verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen.
Målgrupp: Hyresgästföreningar och Lokala Hyresgästföreningar
Kontaktperson: Cecilia Landmark, cecilia.landmark@hyresgastforeningen.se

Ambassadörs- och retorikkurs
Delta i kvällens workshop och lär dig argumentera för Hyresgästföreningen i olika sociala sammanhang. Få förmågan att bemöta kritiker och lär dig samtidigt mer om organisationen. Kvällen bjuder på rollspel samt både teoretiska och praktiska verktyg att använda för att inspirera bland annat grannskapet till engagemang.
Kursledare: Tim Ackevald och Björn Andersson
Målgrupp: Medlemmar och förtroendevalda samt personal
Kontaktperson: Tim Ackevald, tim.ackevald@hyresgastforeningen.se

Valberedning för lokala Hyresgästföreningar
Vill ni i föreningsstyrelsen på kommun/stadsdelsnivå hålla en träff för valberedare i lokala Hyresgästföreningar i ert område?  Eller sitter ni kanske i en lokal Hyresgästförenings valberedning och vill veta mer om ert uppdrag? Hör av er till oss! Vi har material som ni kan använda och kan också medverka om så önskas.
Målgrupp: Lokala Hyresgästföreningar
Kontaktperson: Emilia Lindgren, emilia.lindgren@hyresgastforeningen.se

FLEXUTBILDNINGAR
Uppkommer det något ni vill lära er i föreningen som inte finns med i kalendariet? Då finns det möjlighet att kontakta oss för det vi kallar flexutbildningar. Här är några exempel:
-Nya medlemmar behöver en introduktionskurs
-Bostadsområdet står inför en ombyggnation och hyresgästerna vill lära sig mer om upprustningar.
-Flera föreningar går ihop för att erbjuda sina förtroendevalda en utbildning i till exempel bostadspolitik eller mångfaldsarbete.
-Några nybildade lokala hyresgästföreningar har behov av en första styrelseutbildning.

Om du inte kan komma!
Ditt deltagande i våra kurser bekostas av allas våra medlemsavgifter och de pengarna vill vi använda på bästa möjliga sätt. Om vi får din avbokning i tid hinner vi avboka eventuell mat och slipper därmed onödiga kostnader. Om kursen är full kan vi också hinna ringa in andra deltagare från väntelistan.
För att avboka mejlar du bildning@hyresgastforeningen.se eller lämnar meddelande till Bildning på 010-459 19 19. Om du behöver lämna återbud samma dag, hör av dig till kursledaren vars kontaktuppgifter du får i bekräftelsen på din anmälan.

Som medlem i Hyresgästföreningen har du 50% rabatt hos ABF Stockholm!
Drömmer du om att lära dig ett nytt språk, lära dig dreja eller bli en bättre talare?
Få inspiration, träffa nya människor och lär dig nya saker med en kurs på ABF Stockholm!
I över hundra år har ABF Stockholm varit en del av vetgiriga stockholmares livslånga lärande. Höstens kurs- och studiecirkelutbud rymmer över 400 kurser, inom stora ämnesområden som språk, hantverk och musik men också kurser med specialinriktning som stadsodling och kreativt skrivande. Hyresgästföreningen är en av ABF Stockholms medlemsorganisationer och under hösten 2019 vill vi ge våra medlemmar ett särskilt erbjudande! Som medlem i Hyresgästföreningen, region Stockholm har du 50% rabatt på en kurs eller studiecirkel under hösten. Erbjudandet gäller 1 kurs/studiecirkel per person under hösten 2019.
Läs mer om alla ABF Stockholms kurser här>> https://abfstockholm.se/kurser/
Uppge koden “Hyresgästföreningen19” när du anmäler dig! Antingen via webben (ange då Hyresgästföreningen19 i kommentarsfältet) eller via kursanmälan på telefon eller över disk. Du kan komma att behöva visa upp ditt medlemskort i Hyresgästföreningen eller ange ditt medlemsnummer.