Kurskalendarium

//Kurskalendarium
Kurskalendarium 2018-10-16T14:09:57+00:00

Kurser hösten 2018

Kalendariet uppdateras kontinuerligt!
Vid anmälan tillämpas inte “först till kvarn”. Däremot är det viktigt att anmälan har kommit in senast sista anmälningsdatum.
När du mejlar oss: glöm inte att skriva vilken kurs din anmälan gäller.
Vi behöver också veta ditt namn och eventuella matavvikelser eftersom att det oftast bjuds på något att äta på kurserna.
I vissa av kurserna finns det ingen uppgift om anmälan. De är delar av en serie, där anmälan sker inför första tillfället. Det finns alltså inte möjlighet att anmäla sig i efterhand.


September

Upprustningsseminarium 4 , medskapande förhållningssätt
Lördag 8 september, 10.00 – 15.00 Hotell Hilton, Slussen
Varför är det angeläget att arbeta mer konsultativt i samband med upprustningar?
Konsultativt/Medskapande förhållningssätt. Fyra praktiker.
Målgrupp: Upprustningsansvariga i förening på kommun- stadsdelsnivå
Kursledare: Alexis Wicklin och Roger Grönroos

Bildningsträff 3
Tisdag 11 september, 18.00-20.00, regionkontoret Globen, Stockholm
Aktuella frågor och diskussioner
Kursledare: Emilia Lindgren
Målgrupp: Bildningsansvariga på föreningsnivå kommun/stadsdel
Anmälan: Senast fredag 24 augusti till bildning@hyresgastforeningen.se

Kurs i sociala  medier
Torsdag 13 september, 18.00-20.00, regionkontoret Globen, Stockholm
Vill ni bli bättre på att använda sociala medier för att synas bättre och nå ut till fler med er verksamhet?
Vi erbjuder en praktisk genomgång av användandet av Facebook och Instagram, tips och trix och annat ni bör tänka på.
Ta gärna med telefon eller laptop då det kommer att finnas möjlighet att testa era nya kunskaper i praktiken.
Kursledare: Jonas Lundborg och Emelie Gårdeler
Målgrupp: Förtroendevalda på alla nivåer
Anmälan: Senast torsdag 23 augusti till bildning@hyresgastforeningen.se

Samråd enligt boinflytandeavtal
Lördag 15 september, 10.00-16.00
Syftet med lokala samråd, boinflytande enligt lag för allmännyttan, hyresgästföreningens roll och organisation,
boinflytandeavtalets innehåll och enkel förhandlingsteknik.
Observera att kursen tar upp samråd enligt boinflytandeavtal,
inte samråd vid upprustning.
Kursledare: Ajla Hadzijahic Alic och Arijana Marjanovic
Målgrupp: Förtroendevalda i lokala Hyresgästföreningar som bor hos en hyresvärd med boinflytandeavtal.
Anmälan: Senast tisdag 21 augusti till bildning@hyresgastforeningen.se

Att skriva en motion
Tisdag 25 september, 18.00-20.30, regionkontoret Globen, Stockholm
Välkommen till en kväll där vi går igenom Hyresgästföreningen
som organisation och hur vi som medlemsorganisation styrs av dig och alla våra medlemmar.
Ett av sätten till konkret påverkan är att skriva en motion.
På den här kursen går vi igenom vad en motion till årsmötet,
fullmäktige eller stämman kan ta upp och hur den formuleras.
Kursledare: Anne Sandqvist och Kristina Öberg
Målgrupp: Medlemmar och förtroendevalda på alla nivåer
Anmälan: Senast tisdag 4 september till bildning@hyresgastforeningen.se

Valberedning steg 2
Lördag 29 september 10.00 – 16.00, Hotell Hilton Slussen
Ordning och bereda är en handbok för valberedare som arbetar kompetensbaserat.
Här besvaras frågor om antidiskriminering, planering, etik, tradition och
relation till andra förtroendevalda – samt mycket mer.
Kursledare: Roger Grönroos och Anna Bergkvist från Idealistas.
Målgrupp: Valberedare på Föreningsnivå Kommun/Stadsdel

Oktober

Kassörskurs
Tisdag 2 oktober, 18.00-20.00, regionkontoret Globen, Stockholm
Syftet med kursen är att få grundläggande kunskaper om bokföring och ekonomi utifrån ditt uppdrag som förtroendevald kassör.
Vi kommer bland annat att gå igenom enklare bokföring,
bokslut och revision.
Kursledare: Jeanette Hörner
Målgrupp: Kassörer i lokala Hyresgästföreningar
Anmälan: Senast 11 september till bildning@hyresgastforeningen.se

Upprustningsseminarium 5, byggnormer och fastighetsteknik
Lördag 6 oktober, 10.00-15.00, Hotell Hilton Slussen
Planerings- och ombyggnadsprocessen.
Vilka regler gäller vid ombyggnad?
Installationsteknik, värme, ventilation, hållbar utveckling,
VA, kall och varmvattensinstallationer.
Kursledare: WSP
Målgrupp: Upprustningsansvariga i förening på kommun- stadsdelsnivå.

Upprustningsseminarium 6, varsam upprustning i praktiken
Tisdag 9 oktober 18.00-20.00, regionkontoret Globen, Stockholm
Upprustning av miljonprogrammet- möjligheter och utmaningar.
Erfarenheter från Hyresnämnden. Vilka alternativ finns det till att riva ut befintlig inredning?
Kulturhistoriska värden. Hur kommer vårt bostadsbestånd se ut om 20 år om alla fastighetsägare rustar upp
enligt modellen- ut med allt och in med nytt?
Kursledare: Ola Broms Wessel från Spridd arkitektkontor
Målgrupp: Upprustningsansvariga i förening på kommun- stadsdelsnivå

Utbildning för lokalansvariga
Lördag 13 oktober, 10.00-15.00, regionkontoret Globen, Stockholm
Vårens uppskattade kvällskurs för lokalansvariga utökas nu
till en heldag. Vi tar upp praktiska frågor som bokningar, uthyrning,
depositionsavgift, nycklar till lokalen, försäkringar och mycket mer.
Men även hur vi på bästa sätt kan använda våra hyresgästlokaler som
verktyg i att förverkliga framtidsprogrammet och Agenda 2022.
Kursledare: Terese Lindhult och Pierre Åneby
Målgrupp: Lokalansvariga förtroendevalda i lokala Hyresgästföreningar
Anmälan: Senast fredag 21 september till bildning@hyresgastforeningen.se

Retorik för ordförande steg 4
Lördag 13 oktober, 10.00-15.00, Hotell Hilton Slussen
”Retoriken i politiken” – om budskap och argumentation för att påverka och synas i den politiska debatten.
Kursledare Roger Grönroos och Lars Jederlund Vetsam
Målgrupp: Ordförande på Föreningsnivå Kommun/Stadsdel

Att skriva insändare
Torsdag 18 oktober, 18.00-20.00, regionkontoret Globen, Stockholm
Vill du bli bättre på att att formulera dig och föra fram din åsikt? På denna kurs lär
vi dig grunderna i att skriva en debattartikel. Du handleds av två erfarna
journalister. Kursen innehåller teori och praktisk övning i att skriva en argumenterande text.
Exempel på det kan vara debattartikel, insändare och/eller krönika.
Kursledare: Mikael Karlsson och Jonas Lundborg
Målgrupp: Medlemmar och förtroendevalda
Anmälan: Senast Torsdag 27 september till bildning@hyresgastforeningen.se

Hyresjuridik, del 1 av 3
Lördag och söndag 20-21 oktober, 10.00-16.00, regionkontoret Globen, Stockholm
Hyresavtal och hyresbetalning, hyresgästens rättigheter och skyldigheter,
överlåtelser, byten, andrahandsuthyrning.
Kursledare: Göran Walldin och Masoud Dehvari.
Målgrupp: Förtroendevalda på föreningsnivå Kommun/stadsdel
Anmälan: Obs! Anmälan gäller samtliga tre tillfällen,
alltså även 10-11 nov och 26 jan.
Om du sedan tidigare har genomfört något av passen är det viktigt att du anger detta vid anmälan.
Anmälan görs senast fredag 28 september till bildning@hyresgastforeningen.se.

Upprustningsseminarium 7, förhandling och samråd
Tisdag 23 oktober 18.00 – 20.00, regionkontoret Globen, Stockholm
Vad är det som egentligen påverkar hyran?
Vad räknas som underhåll och vad är standardförbättrande/höjande åtgärder som påverkar hyran?
Hur går samråd till? Hur ska man bilda, stödja samrådsgrupper och nätverk?
Upprustningsansvarigas roll.
Kursledare: Förhandlingsenheten/Team Upprustning/Upprustningsansvariga
Målgrupp: Upprustningsansvariga i förening på kommun- stadsdelsnivå

Bostadspolitisk workshop- din kommun efter valet.
Lördag 27 oktober, 10.00-16.00, regionkontoret Globen, Stockholm
Vi jobbar vidare i spåren från vårens uppskattade bostadspolitiska studiecirkel, nu mer konkret och lokalanknutet.
Utifrån valresultatet och de eventuellt nya politiska förutsättningarna, hur kan vi i föreningarna jobba  med vårt bostadspolitiska påverkansarbete?
Genomgång av det politiska läget i just din kommun och hjälp med praktisk planering framåt.
Kursledare: Henrik Ludvigsson
Målgrupp: Bostadspolitiskt engagerade i förening på kommun- stadsdelsnivå
Anmälan: Senast måndag 1 oktober till bildning@hyresgastforeningen.se

Valberedning steg 3
Lördag 27 oktober, 10.00 -15.00, Hotell Hilton, Slussen
Valberedarverkstad! Vad gör vi nu? Hur kan vi arbeta?
En handlingsplan kanske? Vi delar med oss av verktyg och metoder!
Kursledare Roger Grönroos och Alexis Wiklin, Friends Agenda
Målgrupp: Valberedare på Föreningsnivå Kommun/Stadsdel

November

Hyresjuridik del 2 av 3
Lördag och söndag 10-11 november, 10.00-16.00, regionkontoret Globen, Stockholm
Prövningsinstanser, förverkande och förlängning av hyresavtal,
preskription och andra särskilda bestämmelser, sambolagen och lagen om uthyrning av egen bostad.
Kursledare: Susann Wikström och Roland Sjölin.
Målgrupp: Förtroendevalda på föreningsnivå Kommun/Stadsdel
Obs! För att delta i del 2 krävs att del 1 har genomförts.
Anmälan görs senast fredag 28 september och gäller samtliga tre tillfällen.
Om du sedan tidigare har genomfört något av passen är det viktigt att du anger det vid anmälan.

Besiktning av lägenhet
Tisdag 13 november, 18.00-20.00, regionkontoret Globen, Stockholm
Ibland finns det saker att anmärka på i en lägenhet efter en genomförd upprustning.
På den här kursen går vi igenom metodiken vid en besiktning och förklarar kort
den juridiska bakgrunden. Vi delar också med oss av praktiska tips och konkreta hjälpmedel.
Kursledare: Anette Trossö och Sandra Appelgren
Målgrupp: Upprustningsansvariga i förening på kommun- stadsdelsnivå
Anmälan: Senast tisdag 23 oktober till bildning@hyresgastforeningen.se

Mötesteknik- att hålla inkluderande möten
Onsdag 21 november, 18.00-20.30, regionkontoret Globen, Stockholm
Normkritik och diskussion om hur samhällets maktordningar
formar föreningsarbete. Mötestekniska termer och hur ett årsmöte går till.
Tips på inkluderande bemötande och mångfald i föreningar
Kursledare: Emmie Särnstedt föreläsare
Målgrupp: Förtroendevalda på alla nivåer
Anmälan: Senast onsdag 31 oktober till bildning@hyresgastforeningen.se

Lyckade arrangemang
Tisdag 27 november, 18.00-20.30, regionkontoret Globen, Stockholm
Debatter, torgmöten, politikerträffar och festivaler. Vi i Hyresgästföreningen är med och arrangerar mängder av arrangemang och event varje år.
Men når vi alltid de personer vi vill nå? Kommer vårt budskap fram?
Vilken bild ger vi av vår organisation?
På den här kvällskursen går vi igenom vad som är viktigt att tänka på när man planerar, genomför och följer upp ett evenemang eller möte.
Du får praktiska planeringsverktyg med dig hem som stöd i ditt fortsatta föreningsarbete.
Kursledare Terese Lindhult och Emilia Lindgren
Målgrupp: Förtroendevalda på alla nivåer
Anmälan: Senast tisdag 6 november till bildning@hyresgastforeningen.se

December

Revisorsträff
Måndag 3 december, 18.00-20.30 regionkontoret Globen, Stockholm
Ansvarig: Jeanette Hörner
Målgrupp: Revisorer
Anmälan: Senast måndag 12 november till bildning@hyresgastforeningen.se

Bildningsträff 4
Torsdag 6 december, 18.00-20.00, Globen, Stockholm
Aktuella frågor och diskussioner
Kursledare: Emilia Lindgren och Carin Lätth
Målgrupp: Bildningsansvariga i förening på kommun- stadsdelsnivå
Anmälan: Senast tisdag 20 november till bildning@hyresgastforeningen.se

Januari 2019

Hyresjuridik del 3 av 3, hyresförhandlingslagen
Lördag 26 januari, 10.00-16.00, Regionkontoret Globen, Stockholm
Allt du velat veta kring vilka rättsliga principer som reglerar hyresförhandlingen.
Hyresförhandlingslagen, förhandlingsordning, förhandlingsöverenskommelse,
förhandlingsklausulen och mycket mer.
Kursledare: Marie Ripman
Målgrupp: Förtroendevalda på föreningsnivå Kommun/Stadsdel
För att delta i del 3 krävs att del 1 och 2 har genomförts
Anmälan: Anmälan görs senast fredag 28 september, inför del 1 och gäller samtliga tre tillfällen.
Om du sedan tidigare har genomfört något av passet anger du det vid anmälan.