På den här sidan hittar du dokument och mallar till föreningar och förtroendevalda inom Hyresgästföreningen region Stockholm.

Affischmallar

Här kan du ladda ner mallar för affischer. För enklare flygblad använder vi oss av typsnitten Arial och Times New Roman som finns i de flesta datorer. Arial används som rubriktypsnitt, medan Times New Roman används i brödtext.

Grafisk manual ett

Grafisk manual två

Bostadsmöte inbjudan MALL

Affisch årsmöte 2019

Ekonomi

Revisionsinstruktion för Lokala hyresgästföreningar

Revisionsberättelse LH 2018

Revisionsberättelse för hyresgästförening 2018

Ersättning för utlägg blankett

Checklista förvaltningsrevision Hyresgästförening

Checklista för förvaltningsrevision av lokala hyresgästföreningar

Bokslutsblankett LH 2018 med summering

Bokslutsblankett LH 2018 med anvisningar

Arvoden och ersättning blankett

Studier

Dokument rörande studieverksamheten kommer strax.

Styrelse

Dagordning Mall Bomöte

Informationsblad HGF-medel x 2

Kopia av Närvaroförteckning_Mall

ProtBostmöte mall 2018

Uppdragsblankett 2019_Mall

Uppgiftsblank Årsmöte 2019

Verksamhetsplan 2019 – LH-pott SH

Verksamhetsplan 2019 hyresgästmedel SH