På den här sidan hittar du dokument och mallar till föreningar och förtroendevalda inom Hyresgästföreningen region Stockholm.

Affischmallar

Här kan du ladda ner mallar för affischer. För enklare flygblad använder vi oss av typsnitten Arial och Times New Roman som finns i de flesta datorer. Arial används som rubriktypsnitt, medan Times New Roman används i brödtext.

Grafisk manual ett

Grafisk manual två

Bostadsmöte inbjudan MALL

Affisch årsmöte 2019

Ekonomi

Fullmakt Swedbank för LH Stockholm

Revisionsinstruktion för Lokala hyresgästföreningar

Revisionsberättelse LH 2018

Revisionsberättelse för hyresgästförening 2018

Ersättning för utlägg blankett

Checklista förvaltningsrevision Hyresgästförening

Checklista för förvaltningsrevision av lokala hyresgästföreningar

Bokslutsblankett LH 2018 med summering

Bokslutsblankett LH 2018 med anvisningar

Bokslutsblankett LH 2018utan nollor och extra rader

Arvoden och ersättning blankett

Arvode förtroendevalda beslutad av fullmäktige 161119

 Kassaintyg för LH_mall

 Fakturaunderlag blankett

BLA bokföring

 Verifikationsunderlag

 Kassabok exempel (LS)

Kassabok mall (LS)

Kontoplan (JC)

Studier

Anmälan_om_studiecirkel

Kassör i Hyresgästföreningen

Komihåglista_studiecirkel

Ledamot i Hyresgästföreningen A4

Mall för att skriva en motion

Mall_protokoll_bostadsmote

Mall_protokoll_lokal_hyresgastforening

Ordförande i Hyresgästföreningen

Protokoll_Samråd boinflytande (2)

Sekreterare i Hyresgästföreningen

Ärendelista_Samråd boinflytande

 

Styrelse

Dagordning Mall Bomöte

Informationsblad HGF-medel x 2

Kopia av Närvaroförteckning_Mall

ProtBostmöte mall 2018

Uppdragsblankett 2019_Mall

Uppgiftsblank Årsmöte 2019

Verksamhetsplan 2019 – LH-pott SH

Verksamhetsplan 2019 hyresgästmedel SH

Verksamhetsberättelse LH

Hyreskontrakt LH-lokal med bilagor verksamhetsrådet

Alkohol- och drogpolicy