Är du medlem i Hyresgästföreningen? 15 september är sista dagen att nominera person för uppdraget att vara region Stockholms stämmoombud vid den nationella stämman som äger rum i Gävle den 12-14 juni 2020. Den nominerade måste ha accepterat nomineringen, vara beredd på att lägga tid för förberedelse samt kunna närvara hela den aktuella helgen.
Nomineringar skickas till valberedningen.stockholm@hyresgastforeningen.se eller maj.loven@comhem.se

Sista dag att lämna in motion till höstfullmäktige är den 16 september. Motionen skickas via mail till maria.envall@hyresgastforeningen.se

Saknas mail kan både nomineringar och motion skickas per post till:

Hyresgästföreningen region Stockholm
Kansliet
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Tänk då på att de måste vara kansliet tillhanda senast de ovan angivna datumen.

 

Läs mer om uppdraget som stämmoombud här: Uppdrag stämmoombud – till föreningar och valberedning