Medlem vinner i Högsta domstolen – får tillbaka hundratusentals kronor

Efter en tvist om hyra, så dömde hovrätten till bolagets fördel. Men efter att medlemmen genom Hyresgästföreningens jurist drivit att fel bolag begärt höjd hyra revs beslutet upp av Högsta domstolen.

Högsta domstolen menar att Svea hovrätts hantering av ärendet varit grovt felaktig. Högsta domstolen anser att Hovrätten borde undanröjt hyresnämndens beslut och avvisat ansökan om hyra på grund av att fel part drivit ärendet i hyresnämnden.

Hyresgästföreningens jurist Jonas Fink Öhlmer är nöjd med Högsta domstolens beslut som enligt honom var väntad:

– Det är väldigt ovanligt att Högsta domstolen tar upp ärenden, så det är klart att det betyder väldigt mycket för medlemmen, som bott i lägenhet under en väldigt lång tid. Det är också tillfredsställande ett oriktigt beslut rättas. För mig är felet uppenbart så i det avseende var beslutet väntad säger Jonas Fink Öhlmer, förhandlingsjurist på Hyresgästföreningen region Stockholm.

Beslutet från Högsta domstolen innebär att medlemmen idag har rätt att kräva tillbaka hundratusentals kronor i felaktig hyra under många år.

Högsta domstolen

Högsta domstolen, FOTO: Hyresgästföreningen

Du kan läsa mer om ärendet i vår medlemstidning Hem&hyra:

https://www.hemhyra.se