Nu är parterna överens om att Stockholms stad ska införa en systematisk hyressättning som omfattar cirka 60 000 hyresrätter i de allmännyttiga bolagen. Hyresgästföreningen Region Stockholm, Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder har i dag tecknat en principöverenskommelse för hur systemet ska införas under de kommande åren.

– Detta är en stor dag för hyresrätten i Stockholm, säger Simon Safari, ordförande i Hyresgästföreningen Region Stockholm. Med överenskommelsen åstadkommer vi lika hyra för lika lägenhet. Hyror kommer att sättas konsekvent och enhetligt vilket ger en trygghet och förutsägbarhet för allmännyttans hyresgäster. Vi uppdaterar tillämpningen av bruksvärdessystemet inom ramen för hyreslagen och får en tillämpning väl anpassad för Stockholm stads förutsättningar, säger Simon Safari.

Läs principöverenskommelsen och mer under rubriken Hyressättning

Se filmen om Stockholmshyra på Region Stockholms facebooksida