Årets hyresförhandlingar för 2019 års hyror flyter på bra, och många är redan klara. Den genomsnittliga höjningen var i slutet av januari 1,75 procent.

Nu har redan 19 allmännyttiga bostadsbolag med knappt 130 000 lägenheter i Stockholms län fått sin hyra färdigförhandlad. Totalt finns det 25 allmännyttiga bostadsbolag i regionen med sammanlagt 156 000 lägenheter inom allmännyttan.
Många privata fastighetsägare i Stockholms stad har också fått sin hyra färdigförhandlad, mycket tack vare det ramavtal som träffats med Fastighetsägarföreningen i Stockholms stad. En förhandling har skickats vidare för medling i HMK, hyresmarknadskommittén, och det rör Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna.

Pelle Nordlund är Hyresgästföreningens förhandlingsledare i förhandlingarna med Signalisten:

– Signalisten har en urstark ekonomi men vill ändå ha en hyreshöjning med 2,3 procent. Det kan inte förhandlingsdelegationen gå med på och  nu har Signalisten vänt sig till HMK för medling.

I landet är totalt 370 000 lägenheter inom allmännyttan färdigförhandlade i slutet av januari, med en genomsnittlig höjning på 1,75 procent medan 150 000 lägenheter hos privata fastighetsägare är klara med en genomsnittlig höjning på 1,99 procent.