Aktiviteter som yoga, hobbystuga, textilverkstad, animationsworkshop och parsamtal. I Skarpnäck, Stockholm, finns det en lokal hyresgästförening som utmärker sig lite extra. Den lokala Hyresgästföreningen Flygfältet startade upp sin verksamhet i början av 2018 och har på kort tid skapat stora möjligheter för de boende att aktivera sig, samtidigt som de har inlett flera samarbeten med andra aktörer på orten.

Anna Kellerth är sekreterare i föreningens styrelse, hon menar att det är ett stort arbete och engagemang som ligger bakom alla aktiviteter och samarbeten. En stor fördel var att det redan fanns flera lokaler som det var möjligt att bedriva verksamhet i, men det krävde en hel del arbete innan verksamheten kunde få liv.

– Jag tror att alla vi som var med och blåste liv i vår lokala hyresgästförening insåg att vi hade ett enormt arbete framför oss. Först fokuserade vi på att få iordning en lokal som vi kunde hyra ut till barnkalas, middagar och festliga sammanhang. Vi ordnade en fixardag då vi röjde, städade och inventerade. Vi hade täta styrelsemöten och planerade hur uthyrningsprocessen skulle fungera. Vi kopierade upp nycklar, kompletterade utrustningen i lokalen, köpte in städmaterial, ordnade telefonnummer och e-mailadress, med mera. När den första lokalen var klar satte vi igång med nästa, säger Anna.

  

Två av områdets lokaler har hyresgästerna i områden möjlighet att boka. Att hyra ut lokaler innebär en hel del jobb och administration, men det är väldigt uppskattat och eftertraktat av hyresgästerna. Områdets övriga lokaler är till för alla olika aktiviteter som föreningen anordnar.

– Resten av lokalerna ville vi satsa på att fylla med aktiviteter som är öppna för alla boende. Tanken var att skapa mötesplatser, utveckla och stödja engagemang som verkar för ett mer levande, öppnare och tryggare Skarpnäck. Jag tror att det blev en drivkraft för oss att vi inte bara skulle fungera som en uthyrningsservice i området utan att vi dessutom kunde arbeta med att förverkliga en vision om ett trevligare område att bo i.

Vad är då de största utmaningarna framöver för föreningen? Anna Kellerth menar att en av de stora utmaningarna är att nå ut med information till fler boende i området. Både om de aktiviteter som redan är igång och om de möjligheter som finns att engagera sig och driva egna aktiviteter.

– Hur skapar vi en gemensam vision om det Skarpnäck vi vill bo i och hur får vi folk att vilja delta i arbetet för att nå dit? Det tror jag är den största utmaningen.

Aktiviteter är något det finns det gott om, bland annat så anordnar föreningen yoga, parsamtal, paketinslagningskurs, barnbageri och mjölksyrningskurs. Men vad är det då som gör att människor lägger mycket av sin fritid på att engagera sig ideellt? Anna Kellerth vet svaret.

– Det är, som sagt, väldigt roligt att känna att en kan bidra till att göra området roligare och tryggare. När jag ser hur koncentrerat en ung person arbetar med sin leranimation eller märker hur barnen i Barnbageriet växer med sin uppgift i kaféet så känner jag stolthet och glädje över att ha varit med och möjliggjort detta.

Läs mer om vad som händer i höst i föreningens aktivitetsprogram. 

Anna Kellerth är en av många eldsjälar som engagerar sig för att skapa ett trevligare bostadsområde.