Förhandlingarna om 2019 års hyror är i full gång i Stockholms län. Flera allmännyttiga bostadsbolag  är redan klara med den årliga hyresförhandlingen.

Botkyrka Foto: Jan Backman

I länet har följande överenskommelser redan träffats. Samtliga med höjningsdatum 1 januari 2019. Höjningarna motsvarar ett snitt i respektive bolag, där lokala skillnader förekommer.

Nykvarnsbostäder 1,3 procent

Sollentunahem 1,35 procent

Väsbyhem 1,41 procent

Botkyrkabyggen 1,6 procent

Järfällahus 1,5 procent

Förvaltaren 1,6 procent

Össebyhus 1,4 procent

Dessa bolag har tillsammans drygt 35 000 lägenheter som motsvarar drygt 22 procent av länets 158 000 lägenheter inom allmännyttan.