Hyresgästföreningen håller på att genomföra en enkätundersökning om hur hyresgäster ser på sitt boende och sin hyresvärd.

Är du en av dem som har fått enkäten? Genom att besvara några frågor hjälper du oss i vårt arbete för att utveckla boendevillkoren för hyresgäster. Enkäten, som är helt anonym, skickas till hyresgäster i hela Sverige. Resultatet kommer att användas på flera sätt, bland annat i hyresförhandlingar, lokalt arbete och opinionsbildande arbete till din fördel.

För att skydda de svarandes anonymitet i resultatredovisningen redovisas inte resultat på nedbruten nivå om färre än fem svarat. Det går därmed inte att se resultatet på gruppnivå, exempelvis per fastighet eller hyresvärd, om färre än fem svar inkommit.

Du kommer själv kunna ta del av resultatet på www.dinvard.se

Har du frågor om enkäten/undersökningen kontakta support@enkatfabriken.se eller ring 020-121 028

Har du frågor om Hyresgästföreningen? välkommen att kontakta oss på 0771-443 443