Tillhör du en lokal hyresgästförening som vågar testa nya verktyg och som brinner för grannsämja?

I vår ska vi testa en fadderverksamhet, som dels möjliggörs genom appen Local Life. Fadderverksamheten kan bidra till bättre gemenskap och trygghet i din trappuppgång, gata och närområde. Enskilda personer, par eller familjer är faddrar för nyinflyttade och tillsammans med den lokala hyresgästföreningen kan ni hitta på aktiviteter tillsammans med den nya grannen. Om det behövs kan du få hjälp att hitta verktyg och kreativa idéer.

För mer information, kontakta:

Mirjam Neuman, Hyresgästföreningens Riksförbund, projektledare

Mobiltelefon 072-454 20 02

piloterna@hyregastforeningen.se (Märk mejlet med ”Fadderverksamhet”)