Politiskt påverkansarbete– vad är det och hur gör man? En lördag i början av oktober samlades ett sextiotal förtroendevalda och anställda för att öka kunskapen om politiskt påverkansarbete.

 

Jaana Andersson, ledamot i Hyresgästförening region Stockholms regionstyrelse, reflekterade över valresultatet i våra kommuner och inledde med ord som ”Upp på barrikaden”, ”Sluta sälja ut våra hem” och ”Utveckla allmännyttan nu!”. Helt i linje med pågående kampanj Sälj inte våra hem, där vi manar till att skriva på namninsamlingen för att stoppa utförsäljningarna av allmännyttan.

Engagemanget under dagen var stort och gästföreläsarna Anders Johansson, Dan Svanell och Lars Jederlund presenterade en mängd olika tips för vårt fortsatta påverkansarbete. Bland annat tryckte de på att vi ska försöka vara en lösning och inte ett problem, vikten av att vara ihärdig och inte ge upp, att skapa oväntade allianser och våga ge beröm när det är befogat. Vi uppmanades också att lyfta fram frågor som är angelägna för många och att vässa vår argumentation. Lars Jederlund poängterade även att vi är många medlemmar i Hyresgästföreningen och att det är vår kraft.

Det gäller att hitta sätt att påverka som passar en själv och att våga testa och lära sig efterhand. Dagen var fylld av inspiration och en stor vilja att utvecklas. Vi fick också ta del av tre lyckade exempel på lokalt påverkansarbete, varav det ena kom från Hyresgästföreningen Nacka-Värmdö. De har under en längre tid bjudit in politiker, över partigränserna, till soppluncher med förutsättningslösa samtal om bostadspolitik. Konsekvensen har blivit att det finns partier som rakt av plockat med sig föreningens argument i sitt fortsatta arbete.

Var med och bidra du också genom att sprida kampanjmaterial och namninsamlingen! Påverkansarbetet behövs i våra bostadsområden, där vi kan skapa opinion och påverka på våra politiker.