Utvecklingen med höjda elnätsavgifter fortsätter att drabba konsumenterna i ett stort antal kommuner i Stockholms län. Det visar den nationella Nils Holgerssonundersökningen, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

I Stockholms län höjs priserna med tio procent i sex av länets kommuner. Fem kommuner ökar med cirka fem procent. Elnätsavgifterna i hela Stockholms län har i genomsnitt ökat med drygt tre procent sedan 2018. Sedan 2014 har elnätspriser ökat med i snitt 31 procent. Sollentuna har en ökning med 59 procent sedan 2014 och i nio kommuner har elnätpriserna ökat med 41 procent under samma period.

På nationell nivå är prishöjningen i snitt 27,4 procent sedan 2014. Under samma period har konsumentprisindex, KPI, ökat med sex procent. Sedan 2018 har elnätspriserna höjts med i snitt 3,6 procent, jämfört med KPI på 1,9 procent.

– Trots kraftiga höjningar tidigare år fortsätter elnätspriset att höjas vilket drabbar miljontals konsumenter. Ökningen i år har dämpats något vilket visar betydelsen av att de intäktsramar som satts upp för elföretagen behålls och efterlevs, säger Gabriella Castegren, ordförande Nils Holgerssongruppen.

Kommunerna i Stockholms län höjningar av elnätsavgifter

                                            2018/2019     2014/2019
Sollentuna                           1,7%              58,7%

Botkyrka                             0,0%              40,7%

Haninge                              0,0%              40,7%

Huddinge                           0,0%              40,7%

Salem                                  0,0%              40,7%

Sigtuna                               0,0%              40,7%

Solna                                   0,0%              40,7%

Sundbyberg                        0,0%              40,7%

Tyresö                                 0,0%              40,7%

Värmdö                              0,0%              40,7%

Ekerö                                  5,6%              31,8%

Lidingö                               5,6%              31,8%

Stockholm                          5,6%              31,8%

Täby                                    5,6%              31,8%

Nacka                                 4,5%              31,1%

Danderyd                           10,0%            27,4%

Järfälla                                10,0%            27,4%

Upplands Bro                     10,0%            27,4%

Upplands Väsby                10,0%            27,4%

Vaxholm                             10,0%            27,4%

Österåker                            10,0%            27,4%

Vallentuna                          0,0%              25,8%

Norrtälje                             0,0%              10,3%

Nykvarn                              0,0%              7,4%

Södertälje                           0,0%              7,4%

Nynäshamn                        0,0%              3,1%

Under de senaste fem åren har Vattenfall höjt elnätsavgifterna med 41,3 procent, E.ON med 38,1 procent och Ellevio med 17,2 procent. Övriga leverantörer har i snitt höjt med 18,9 procent.

– Det är viktigt att förordningen om intäktsram för elnätsverksamhet som regeringen beslutade om i augusti 2018 får tid att verka nu utan förändringar. Förordningen är ett viktigt skydd för landets konsumenter som inte har något alternativ att välja på när det gäller elnätsleverantör, säger Gabriella Castegren.

Fakta:

Elnätsföretagens intäktsramar för 2016-2019 har beslutats av Energimarknadsinspektionen,
Ei. Intäktsramarna medger en årlig intäktsökning på cirka två procent för elnätsföretagen i
medeltal (exkl. inflation). I domstolsprocesser har dessa intäktsramar höjts.
Sverige har cirka 180 elnätsföretag. Eftersom det saknas konkurrens på elnätsmarknaden är
priset reglerat och Ei har till uppgift att granska att avgifterna är rimliga.

Organisationerna bakom Nils Holgerssongruppen; Riksbyggen, HSB, Hyresgästföreningen,
Sveriges Allmännytta och Bostadsrätterna, har tidigare begärt att intäktsregleringen för elnätsavgifterna ska bli tydligare och skärpas för att skydda konsumenterna. För en genomsnittlig lägenhet står nätkostnaden för ungefär en tredjedel av de totala elkostnaderna.

Läs hela undersökningen på www.nilsholgersson.nu

I Nils Holgerssongruppens undersökningar ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets
samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika
kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna.

Läs mer på www.nilsholgersson.nu