Premiär! Detta är Hyresgästföreningen region Stockholms första bostadspolitiska nyhetsbrev. Med brevet vill vi i första hand serva dig som förtroendevald med information av olika slag som vi bedömer kan vara till nytta i ditt uppdrag. Vi gör inte anspråk på att vara heltäckande, men lyfter fram händelser, rapporter, seminarier och liknande. Vi planerar för fyra till sex brev per år. Självklart tar vi gärna emot din åsikt om brevets innehåll så att vi allt eftersom kan utveckla nyhetsbrevet och bli till än större nytta.

Elisabeth Hammarberg, Kommunikationschef, Region Stockholm.

Ny regering – ny bostadspolitik för Stockholmsregionen
Fredag den 18 januari släppte riksdagen fram Stefan Löfven (S) som statsminister. Han bildar en minoritetsregering bestående av S och MP med stöd av C och L. Till grund för regeringens politik ligger en överenskommelse mellan fyra nämnda partier som dessa förhandlat fram och enats om.

Överenskommelsen innehåller några punkter (av totalt 73) där bostadspolitiken får sägas vara i fokus, bland annat ska fri hyressättning vid nybyggnation införas och förhandlingssystemet för befintliga hyresrätter reformeras.

Vilka har råd att bo i Storstockholm?
I slutet av oktober släppte LO rapporten ”Har vi råd att bo här?”. Rapporten är en del i LO:s jämlikhetsutredning som ska analysera den ökande ojämlikheten i Sverige och föreslå åtgärder för ökad jämlikhet.

Delrapport om renovräkningar
Dominika Polanska har i många år forskat på frågor som rör upprustningar. Tillsammans med Åse Richard har hon skrivit rapporten Bortträngning pågår. Rapporten behandlar en upprustning av Gränby i Uppsala. De båda forskarna konstaterar att ”människors välbefinnande och psykiska tillstånd påverkas kraftigt och menligt av kostsamma renoveringar”.

Rapport: Läget i länet – bostadsmarknaden i Stockholms län
Läget i länet är en matnyttig rapport som länsstyrelsen i Stockholm ger ut en gång om året. Rapporten ger en bred bild om bostadsläget i Stockholms län. Det handlar bland annat om behovet av nya bostäder, byggandet som det ser ut och utmaningar i samband med upprustningar.

Läget i länet

Rapport: Wienmodellen, Lisa Pelling
Wienmodellen förklarar hur Wien under i många år har arbetat för att erbjuda prisvärda hyreslägenheter för den stora massan. För åttonde året i rad har Wien röstats fram till ”most liveable city in the world”. Hur gör Wien? Vad skulle kunna fungera i Sverige? Vilka hinder finns?

Bok: Bostadsojämlikhet – Röster om bostadsnöden, Carina Listerborn
Idag gör höga hyror och krav på en fast inkomst att stora grupper inte har en chans att få ett förstahandskontrakt. En anledning är att många har osäkra, tidsbegränsade anställningar.
Några av dem som drabbas av bostadsojämlikheten kommer till tals i Carina Listerborns nya bok Bostadsojämlikhet – Röster om bostadsnöden.

Tips om kommande seminarier

31 januari Bostadsojämlikhet – Röster om bostadsnöden
ABF Stockholm, Sveavägen 41, Stockholm

5 feb, Wienmodellen – Vad kan Sverige lära.
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

21 feb, Vem tar notan för bostadsbristen
Boinstitutet, Plats: Helio, Engelbrektsplan 1, Stockholm

23 feb, Bostadspolitisk kraftsamling – vi fortsätter påverka bostadspolitiken Hyresgästföreningen, 23 feb kl 08.30 – 16.00 Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

22 mars, Växtvärk eller stretching?
Så skapar vi ett hållbart Stockholm och bidrar till FN:s mål 11
Hyresgästföreningen, Region Stockholm och Botkyrkabyggen
Plats: Flygelsalen, Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm.

Äldre rapporter framtagna av Hyresgästföreningen hittar du på vår nationella webbplats.