Vi är många i Hyresgästföreningen som kämpar för allas rätt till en bostad. Vill du vara med i kampen? Bli medlem idag!

Med drygt 80 000 aktivt bostadssökande, allt fler som bor på osäkra rivnings- och andrahandskontrakt, och ett ökat antal hemlösa, där också andelen barnfamiljer i akut behov av boende ökar, står Stockholm inför en enorm utmaning vad gäller rätten till en bostad som faktiskt är en grundläggande mänsklig rättighet.

Det behöver byggas mer och byggas billigare – hyresrätter som människor har råd att bo i. Och allmännyttan måste bevaras för att kommunerna ska kunna ta sitt ansvar för bostadsförsörjningen. Den 28 januari demonstrerar vi utanför Stockholm stadshus mot utförsäljningar och ombildningar av allmännyttan – kom och gör din röst hörd du också!

Till dig som är engagerad (eller vill bli) i Hyresgästföreningen önskar vi en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!